Leven met onzekerheid

We kunnen niet meer overweg met onzekerheid en leren dat ook niet meer. Of tenminste onvoldoende. We willen dat alles overzichtelijk is, bepaalbaar, hanteerbaar. Dat geeft ons houvast en een gevoel van veiligheid. Natuurlijk is absolute onzekerheid niet te hanteren en zeker niet vol te houden. Maar het leven, de geleefde en beleefde werkelijkheid zien nu eenmaal vol verrassingen en onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden.

De manier om daar mee te leren leven is niet een doorgeslagen controle, want die betekent vaak dwang en of uitsluiting en is gebaseerd op angst. Op zich is die begrijpelijk, maar niet de beste raadgever om het maar eens met een understatement te zeggen.

De beste manier, en wat achter ons ligt in cultuur en levenservaring, in zingevingssystemen van allerlei aard, zijn daarin een rijke leerschool, de beste manier om met die onzekerheid en onbeheersbaarheid om te gaan is vertrouwen. Geen blind en voor te schrijven vertrouwen, maar gefundeerd in ervaren betrouwbaarheid!

Kort gezegd; mensen zijn elkaars beste verzekering tegen de onbeheersbaarheid van het bestaan.

Dirk Engelage