Golgotha

Golgotha*;

 

De plek waar God zichzelf wegcijfert en zo onontkoombaar wordt, omdat hij sindsdien zelfs met onze leegte samenvalt.

 

* Voor niet-ingewijden; de plek waar Jezus werd gekruisigd (zoals trouwens heel veel anderen).